Röda Korsets Ungdomsförbunds VoteIT

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbunds mötessida!

Riksårsmötet 2021 hålls online 9-13 juni! Med hjälp av VoteIT kommer Röda Korsets Ungdomsförbund att samlas online för att diskutera föreningens framtid och ta viktiga beslut. 

Du hittar alla handlingar till Riksårsmötet här. 

Riksårsmötet öppnas av förbundsorförande kl. 18 onsdagen 9:e juni.
Du som vill delta som observatör har möjlighet att anmäla dig, även under mötets gång. Mejla oss för mer information om hur du blir observatör: riksarsmotet@redcross.se 

Kärlek & respekt,

Förbundsstyrelsen